Editorial Anaya Multimedia
Availability

Guia de Formació Microsoft Office 2010 (Ed. Catalana)

ISBN: 9788441529144
Precio: 25,87 € *
Precio Centros 12,30 € *

El paquet Office és, des de fa temps, el conjunt d’eines d’ofimàtica més estès i usat, tant al nostre país com a nivell mundial. Periòdicament n’apareixen noves versions, que ofereixen millores a l’usuari, relacionades amb l’entorn i les eines que incorpora.

En aquest llibre pretenem donar una visió general sobre les principals utilitats de les aplicacions Word 2010, Excel 2010 i Access 2010. A banda dels capítols que es troben al llibre, hi ha a disposició de l’usuari una segona part, més avançada, disponible a través de la pàgina Web d’Anaya Multimedia.

El conjunt de tots aquest capítols incorpora pràctiques i exercicis per a fer més fàcil l’aprenentatge de les eines més complexes. D’aquesta manera, l’usuari pot practicar els diferents processos, obrint arxius base i modificant-ne els continguts fins a aconseguir realitzar l’exercici proposat de forma correcta.

Aquest llibre fa un recorregut per les eines més importants dels programes, des de les més bàsiques a les més complexes. Tot això amb un llenguatge fàcil i entenedor, que facilita l’aprenentatge als usuaris més novells i dóna informació precisa als ja iniciats.